Game4V
>>
Phim/ Truyện
>>
[Spoiler] One Piece 954: Zoro trả Shusui, Big Mom và Kaido bỗng dưng ôm hôn nhau thắm thiết ?

[Spoiler] One Piece 954: Zoro trả Shusui, Big Mom và Kaido bỗng dưng ôm hôn nhau thắm thiết ?

 | 29/08/2019 18:16