Game4V
>>
Game Online
>>
Tencent đầu tư cho Supercell, chiếm hơn 50% cổ phần công ty

Tencent đầu tư cho Supercell, chiếm hơn 50% cổ phần công ty

 | 26/09/2019 11:58