Game4V
>>
Game Online
>>
Blizzard sẽ sử dụng AI của Google để đánh bại ‘Đế chế Starcraft II’ Hàn Quốc

Blizzard sẽ sử dụng AI của Google để đánh bại ‘Đế chế Starcraft II’ Hàn Quốc

 | 04/12/2016 16:59