Game4V
>>
eSports
>>
Vòng Khởi động CKTG 2019: Nga lên tiếng, Huni và đồng đội nhận thất bại đầu tiên

Vòng Khởi động CKTG 2019: Nga lên tiếng, Huni và đồng đội nhận thất bại đầu tiên

 | 03/10/2019 09:25