Game4V
>>
eSports
>>
Trí tuệ nhân tạo AI mạnh đến mức nào? Team Liên Quân chuyên nghiệp cũng không phải là đối thủ

Trí tuệ nhân tạo AI mạnh đến mức nào? Team Liên Quân chuyên nghiệp cũng không phải là đối thủ

 | 06/08/2019 10:22