Game4V
>>
eSports
>>
CKTG 2019: Xuất hiện vị tướng “max nhọ”, tỉ lệ thắng 0% trong ngày đấu đầu tiên

CKTG 2019: Xuất hiện vị tướng “max nhọ”, tỉ lệ thắng 0% trong ngày đấu đầu tiên

 | 03/10/2019 20:09