Game4V
>>
eSports
>>
Game thủ Protoss thứ 3 đăng quang mùa giải IEM

Game thủ Protoss thứ 3 đăng quang mùa giải IEM

 | 19/02/2014 11:09