Game4V
>>
eSports
>>
CKTG 2019: Cú nổ lớn của LMHT Việt Nam, Lowkey Esports là đội đầu tiên chiến thắng Hàn Quốc

CKTG 2019: Cú nổ lớn của LMHT Việt Nam, Lowkey Esports là đội đầu tiên chiến thắng Hàn Quốc

 | 07/10/2019 20:24