Game4V
>>
eSports
>>
Choáng trước một trận đấu StarCraft 2 kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ

Choáng trước một trận đấu StarCraft 2 kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ

 | 15/01/2015 11:11