Game4V
>>
Công Nghệ
>>
Tencent tạo ra “Trí tuệ nhân tạo AI” đánh bại team Liên Quân chuyên nghiệp để làm gì?

Tencent tạo ra “Trí tuệ nhân tạo AI” đánh bại team Liên Quân chuyên nghiệp để làm gì?

 | 08/08/2019 00:37