Game4V
>>
Cộng Đồng
>>
Khảo sát khó tin của các chủ net: 80% mic tai nghe thường bị game thủ… cắn nát

Khảo sát khó tin của các chủ net: 80% mic tai nghe thường bị game thủ… cắn nát

 | 22/10/2018 18:24