Vì sao đồng đội của tôi luôn ngu?

Liên Minh Huyền Thoại

Chưa ai có câu trả lời cho việc bạn luôn cảm thấy đồng đội mình ngu 1 cách đáng sợ trong rất nhiều trận đấu

Liên Minh Huyền Thoại