Trải nghiệm 1 phần của game kinh dị “OutLast 2”

PC-Console

Khi đến đoạn kinh dị nhất , game thủ đã buột miệng không ngừng chửi thề vì quá sợ hãi khi chơi "Outlast 2"

PC-Console