Sét đánh trúng quán nét, game thủ bỏ chạy toán loạn

Giải trí

Một khung cảnh hỗn loạn đã xảy ra tại một quán net tại Việt Nam sau khi bị sét đánh trúng

Xem thêm: game thủ, quán net

Giải trí