[LMHT] – Warwick Lên 6 Huyết Kiếm vs Rammus Lên 6 Giáp Gai

Liên Minh Huyền Thoại

Theo bạn thì Ai Sẽ Thắng?

Xem thêm: Kèo dị, LMHT, Rammus, Warwick

Liên Minh Huyền Thoại