Khi Faker “tắm trong hành” bằng Kennen hỗ trợ

Liên Minh Huyền Thoại

Đến Faker còn phải chào thua thì mọi người có lẽ sẽ không còn muốn sử dụng Kennen đi hỗ trợ nữa

Liên Minh Huyền Thoại