Đây là trào lưu mới trong quán nét?

Giải trí

Một nhóm thanh niên thay vì chôi game đã cùng nhau nhảy theo nhạc khá đồng điệu

Giải trí