Cười rơi hàm với sự cố ở vòng loại mở rộng TI 6 khu vực Trung Quốc

Dota 2

Lobby được tạo với Enable Cheat đã biến game đấu thành một trò đùa - welcome to TI6 Open Qualifier khu vực Trung Quốc

Dota 2