CrossFire Legends cho chơi thử 4 phút trước khi mở server vào ngày mai, 16/4

Game Mobile

Bạn chỉ cần cài đặt, không cần phải chờ server mở để có thể chơi được 4 phút này

Game Mobile